WoChiPoDa 2023 Theme: Plants

The founder of World Children’s Poetry Day invites children of age ten and below to celebrate WoChiPoDa 2023 on Saturday, 7 October. Our tradition has been to share a theme for the annual event, and this year, our theme is PLANTS.


Mwanzilishi wa Siku ya Ushairi wa Watoto Duniani anamwalika kila mtoto wa miaka 10 na chini kusherehekea WoChiPoDa 2023 Jumamosi, 7 Oktoba. Tamaduni yetu imekuwa kutoa mada ya hafla kila mwaka. Mwaka huu mada yetu ni MIMEA.


Die Gründerin von Welt-Kinder-Gedichte-Tag lädt Kinder im Alter von zehn Jahren und darunter ein, am Samstag, den 7. Oktober, WoChiPoDa 2023 zu feiern. Unsere Tradition ist es, die jährliche Veranstaltung unter ein gemeinsames Thema zu stellen, und dieses Jahr ist unser Thema PFLANZEN.

Leave a Comment